divendres, 24 d’abril del 2020

PORTES OBERTES VIRTUALS


A La Muntanyeta acollim a infants des dels 4 mesos fins als 3 anys.


L’equip educatiu pretenem donar resposta als moments evolutius i necessitats dels infants a través dels espais, propostes i materials plantejats dins i fora de les seves aules, a través dels quals els infants interaccionen, descobreixen, i van participant, progressivament, en el món que els envolta.

Els espais de La Muntanyeta són espais vius, que creixen amb els infants i s’adapten a les seves necessitats. Espais acollidors, on els infants se senten segurs, on es poden moure amb llibertat i autonomia. Espais per aprendre, descobrir el món que els envolta i totes les seves possibilitats.


La quotidianitat ens ofereix un munt de possibilitats, moments de relació, descobertes, capacitat per fascinar-nos per les petites coses, creem vincles afectius segurs i ens cuidem els uns als altres. Els hàbits i rutines establerts en el dia a dia ens permeten créixer sentint-nos segurs i amb autonomia.


A l’aula dels lactants els infants exploren el seu cos i moviment a través de la manipulació del material sensorial que posem al seu abast i la relació que estableixen amb l'adult de referència. A la mateixa aula de referència donem resposta a les necessitats fisiològiques del nadó en els diferents espais habilitats amb aquesta finalitat.


A les aules dels grups heterogenis d’entre 1 i 3 anys els infants exploren lliurement els diferents espais i els materials preparats en funció del seu moment evolutiu, partint dels seus interessos i a través provocacions que enriqueixen el seu procés d'aprenentatge. Al llarg del curs possibilitem aquest joc exploratori en altres espais de la llar, habilitats com a espais d'aprenentatge a través de les portes obertes i les propostes en petit grup.

El dia a dia a la llar ens ofereix un munt de possibilitats on ens podem expressar a través de diferents llenguatges. Plantegem diferents experiències educatives que promouen l'aprenentatge i el desenvolupament integral dels infants a través del llenguatge musical, el moviment lliure, llenguatge matemàtic, artístic... i els infinits llenguatges que tenim els infants.


Entenem que la família i llar hem de traçar un camí conjunt que afavoreixi el benestar i el desenvolupament integral dels infants. 

Ens agrada mantenir la relació amb les famílies diàriament i promoure la seva participació en el dia a dia de la llar, a través de diferents propostes.


Ens agrada ampliar les experiències dels infants més enllà de la llar, aprofitant les possibilitats de descoberta i les oportunitats d'aprenentatge que ens ofereix el nostre entorn proper, tan natural com social.


Si voleu rebre més informació no dubteu en contactar amb nosaltres.JOC COMPARTIT

El joc és innat en els infants. Jugar és la seva manera de descobrir el seu entorn, les seves emocions i la realitat en la qual viuen. A l’e...