divendres, 24 d’abril de 2020

PORTES OBERTES VIRTUALS


A La Muntanyeta acollim a infants des dels 4 mesos fins als 3 anys.


L’equip educatiu pretenem donar resposta als moments evolutius i necessitats dels infants a través dels espais, propostes i materials plantejats dins i fora de les seves aules, a través dels quals els infants interaccionen, descobreixen, i van participant, progressivament, en el món que els envolta.

Els espais de La Muntanyeta són espais vius, que creixen amb els infants i s’adapten a les seves necessitats. Espais acollidors, on els infants se senten segurs, on es poden moure amb llibertat i autonomia. Espais per aprendre, descobrir el món que els envolta i totes les seves possibilitats.


La quotidianitat ens ofereix un munt de possibilitats, moments de relació, descobertes, capacitat per fascinar-nos per les petites coses, creem vincles afectius segurs i ens cuidem els uns als altres. Els hàbits i rutines establerts en el dia a dia ens permeten créixer sentint-nos segurs i amb autonomia.


A l’aula dels lactants els infants exploren el seu cos i moviment a través de la manipulació del material sensorial que posem al seu abast i la relació que estableixen amb l'adult de referència. A la mateixa aula de referència donem resposta a les necessitats fisiològiques del nadó en els diferents espais habilitats amb aquesta finalitat.


A les aules dels grups heterogenis d’entre 1 i 3 anys els infants exploren lliurement els diferents espais i els materials preparats en funció del seu moment evolutiu, partint dels seus interessos i a través provocacions que enriqueixen el seu procés d'aprenentatge. Al llarg del curs possibilitem aquest joc exploratori en altres espais de la llar, habilitats com a espais d'aprenentatge a través de les portes obertes i les propostes en petit grup.

El dia a dia a la llar ens ofereix un munt de possibilitats on ens podem expressar a través de diferents llenguatges. Plantegem diferents experiències educatives que promouen l'aprenentatge i el desenvolupament integral dels infants a través del llenguatge musical, el moviment lliure, llenguatge matemàtic, artístic... i els infinits llenguatges que tenim els infants.


Entenem que la família i llar hem de traçar un camí conjunt que afavoreixi el benestar i el desenvolupament integral dels infants. 

Ens agrada mantenir la relació amb les famílies diàriament i promoure la seva participació en el dia a dia de la llar, a través de diferents propostes.


Ens agrada ampliar les experiències dels infants més enllà de la llar, aprofitant les possibilitats de descoberta i les oportunitats d'aprenentatge que ens ofereix el nostre entorn proper, tan natural com social.


Si voleu rebre més informació no dubteu en contactar amb nosaltres.JOCS DE FALDA I MOIXAINES

U s volem parlar sobre la importància que té la relació individualitzada pels infants als primers anys de vida. I quina manera tan bonica de...