divendres, 18 de setembre del 2020

VINCLES A FOC LENT
Els llaços afectius es construeixen a foc lent, crear vincle requereix temps. Requereix ser-hi present i estar disponible. Aquestes setmanes l'objectiu principal a la Muntanyeta és, precisament, poder proporcionar l'espai, el temps i la presència necessaris per a poder establir vincles amb els infants i també que aquests en formin amb els seus companys/es, que se sentin part de la petita família de La Muntanyeta. 

Els vincles establerts a la primera infància permetran als infants tenir seguretat en si mateixos i conèixer el món que els envolta de manera autònoma, sent sabedors que en qualsevol moment que ho necessitin tindran als adults de referència al seu costat. En moments d'incertesa també es podran sentir recolzats per la presència dels seus companys/es. 

Ja ho veieu famílies, sembla que aquestes primeres setmanes de curs estan permetent precisament això, apropaments entre infants, mostres d'afecte i companyonia.

JOC COMPARTIT

El joc és innat en els infants. Jugar és la seva manera de descobrir el seu entorn, les seves emocions i la realitat en la qual viuen. A l’e...