dilluns, 19 de desembre del 2022

RECONÈIXER ALS ALTRES

Com n'és d'important compartir la documentació de l'aula amb els mateixos infants. Aquest simple gest de penjar-ho a la seva alçada els dóna l'oportunitat de contemplar els processos captats per la mirada adulta, reconeixent-se a un mateix i als altres, validant l'acció i aprenentatges captats, sent-ne conscients i fent-los seus.

A més d'establir un diàleg sobre allò que veuen, construint la seva opinió.
La Z i la S contemplen amb molta atenció la documentació que hi ha a una columna de l'aula. De seguida una d'elles assenyala una imatge i la comenta, iniciant una conversa.
JOC COMPARTIT

El joc és innat en els infants. Jugar és la seva manera de descobrir el seu entorn, les seves emocions i la realitat en la qual viuen. A l’e...